Foretag vanskelige løfteopgaver ved hjælp af wirehejs


Der findes sammenhænge hvorunder det kan være vanskeligt at foretage særlige løft, forflytninger eller lignende vanskelige bugseringsopgaver med sit motorkøretøj. Især de sammenhænge hvor der skal anvendes en hejsemekanisme til at foretage det øftede løft, kan i særdeledes en wirehejs være formålstjenstlig.

wirehejs

En wirehejs består af en automatisk hejsemekanisme, der sidder fastspændt på et større motordrevet køretøj, i mange sammenhænge en 3-4 akslet lastbil. En Wirehejs kan, som mange andre anordninger af denne art, være behjælpelig ikke blot til at foretage tunge løft, men også, via den særlige måde hvorpå hejsefunktionen er udviklet, til at muliggøre en omplacering af et givet objekt, der i forhold til motorkøretøjet befinder sig i en vanskelig vinkel.

En wirehejs og funktionerne forbundet hermed

Grundet de ofte svære løft, i placeings- og tyngdemæssig forstand, som enhver wirehejs vil skulle foretage, monteres den derfor aldrig på mindre motordrevne køretøjer. De større køretøjer hvorpå den er fastspændt, der involverer lastbiler i forskellige størrelser, ses typisk også akkompagneret af yderlige hejsemekanismer såsom en kran. En behændig wirehejs vil derfor ofte, men dog ikke altid, være tilstede som et supplement til øvrige automatiske forflytningsmekanismer, trækkraftsremedier og deslige. En wirehejs vil have den udtalte fordel at være trukket af to forskellige motorer, hvis samlede drivkraft kan operere uafhængigt af hinanden. Dette forhold gør den særdeles anvendelig i henhold til dé former for løft, der kræver, at en forskelligartet trækkraft er tilstede i løftemekanismen – hvilket ses, hvis et hejsbart objekt er placeret på et punkt, eller i en vinkel, hvor én form for trækken og slippen skal appliceres på én side af objektet, og en anden trækken og slippen på en anden side.

Wirehejs som et alsidigt remedie til forskellige former for trækarbejde

Da wirehejsen er en mekanisme, der fordrer bugsering af større objekter, vil det ofte være inden for særlige brancher, at denne form for mekanisme vil vinde udbredelse. Til eksempel anvendes større motorkøretøjer med kran og wirehejs i de sammenhænge hvor større cointanerfragt er en dagligdagsforeteelse. Den fungerer under disse forhold fortrinligt som et stærkt og ikke mindst præcist trækmiddel, der såledse faciliteterer transport og tilvejebringer en form for ypperlig rumlig udnyttelse af ofte trænge topografier, værende disse dem der ses på vældige containerskibe (et komplet udfyldt skibsdæk) eller sådanne som ses på indhegnede områder hvor objekter af en vis størrelse er placeret (eksempelvis skrotpladser til biler).

En wirehejs er dermed et præcisionsmiddel, og som hejsemekanisme til og med et særdeles slidstærk og veldesignet ét af slagsen, bærende in mente de højtudviklede hydrauliske mekanismer, som den besidder. Der kan være mange forskellige erhverv ud over de nævnte, hvor en wirehejs kunne finde anvendelse. Ofte ses dog en vis tendering imod disse former for containerbrancher, af den simple grund at de pågældende driftskomkostninger også skal kunne retfærdiggøres ved den massive nytte, som wirehejsen er i stand til at tilvejebringe. Ethvert større fragtfirma foruden en sådan mekanisme idag ville under alle omstændigheder se sig stærkt begrænset, og det er med rette af remediets navnkundighed har vundet så vid udbredelse.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
1
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Foretag vanskelige løfteopgaver ved hjælp af wirehejs

log in

Become a part of our community!
Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format